MAE VON PROFESSIONAL MAKEUP SCHOOL

個人化妝班

個人化妝班

個人化妝班                                                           

                                                                                                                            

課程特色: 

此課程為對化妝品未有認識的人士而設,由資深的專業化妝師親自講解各種產品的基本應用方法、面部輪廓與化妝的關係和時尚妝容設計,讓學生對化妝擁有基礎知識。

 

 

 

1. 妝前護理、粉底、遮瑕技巧、輪廓打造      

2. 個人眉型設計、眼部、胭脂及唇部化妝技巧                                                           

3. 2015春夏潮流日妝                                                                                   

4. 宴會晚妝        

 

課程共8小時

上課時間  : 自選